Rehabilitacja społeczna

Celem wyodrębnienia się pojęcia rehabilitacji społecznej było zapewnienie godnych warunków życia w społeczeństwie ludziom niepełnosprawnym. Jest to przede wszystkim szereg rozlicznych działań o charakterze terapeutycznym oraz rehabilitacyjnym, które mają prowadzić do tworzenia samodzielności osobistej, aktywności społecznej park maszynowy Jelenia Góra i aktywizacji ludzi niepełnosprawnych na różnorodnych płaszczyznach. W ramach takiej formy pomocy społecznej organizowane są rozliczne formy aktywności dla tej grupy obywateli. Mogą to być chociażby specjalistyczne, terapeutyczne turnusy.

Zobacz stronę autora: XBRL