budowanie wiarygodności

Dlaczego wiarygodność jest kluczowa dla pomocy społecznej? Wiarygodność to fundament, na którym opiera się każda organizacja pomocy społecznej. Wiarygodność jest kluczowym elementem dla organizacji pomocy społecznej. Bez niej trudno zdobyć zaufanie społeczności, którą się wspiera. Dlatego budowanie wiarygodności powinno być priorytetem dla każdej takiej organizacji. Jest to fundament, na którym opiera się cała ich działalność. […]