Rola społeczności w udzielaniu wsparcia Współczesne wyzwania w pomocy społecznej wymagają większego zaangażowania społeczności. W dzisiejszych czasach, pomocy społecznej towarzyszą nowe wyzwania, które nie mogą być skutecznie rozwiązane bez aktywnego zaangażowania społeczności. Problemem staje się identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb osób potrzebujących wsparcia. Jednak dzięki udziałowi społeczności, które są bardziej zorientowane na lokalne problemy, można skuteczniej […]