Wprowadzenie Krótka definicja pomocy społecznej Pomoc społeczna to zbiór działań mających na celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Obejmuje pomoc materialną, psychologiczną i społeczną, mającą na celu poprawę jakości życia beneficjentów. Rola i znaczenie oceny skuteczności działań Ocena skuteczności działań w pomocy społecznej jest kluczowa dla efektywnego funkcjonowania systemu. Pozwala na monitorowanie […]