Klasyfikacja

Zanim przejdziemy do bliższego podziału pomocy społecznej pod względem jej klasyfikacji, warto byłoby na wstępie wyjaśnić w ogóle, czym ta pomoc społeczna w praktyce w ogóle jest. To jest nic innego jak ogólnokrajowa w swym charakterze działania instytucja polityki społecznej naszego kraju. Ma ona na celu pomaganie tym rodzinom polskim, które znalazły się trwale bądź przejściowo w dość trudnych sytuacjach życiowych. I tak jest to placówka, która działa w wielorakich siedzibach rozsianych w każdych większych miejscowościach na terenie naszego kraju.
W nich można uzyskać kompleksowe wsparcie na wielorakich płaszczyznach oraz w różnorodnych wymiarach. Co więcej, jest to szansa nie raz aby podnieść się z nędzy, zacząć nowe życie i mieć wsparcie na start. Co do samej klasyfikacji natomiast, to ze względu na formę mowa o podziale na pomoc finansową, która jest realizowana w naturze. Rozumie się tu nie dawanie konkretnych sum pieniężnych, co przede wszystkim pomoc niematerialną. Jeszcze czymś innym jest pomoc społeczna realizowana z wykorzystaniem środków pieniężnych.
Biorąc natomiast pod uwagę wymiar pomocy, mowa o pomocy stałej a więc w postaci przydzielania określonych kwot pieniężnych a także wsparciu rzeczowym, jakie tyczy się zwłaszcza ludzi bezrobotnych, którzy są bezrobotnymi już dłuższy czas. Co do wymiarów tejże pomocy, to bywa różnie. Mowa zarówno o pomocach doraźnych, jak i trwałych i wysokość na przykład wypłacalnych środków pieniężnych jest rozmaita – ciężko jest w tej materii generalizować. Wszystko rzecz jasna wynika z regulacji na podstawie prawa i obowiązujących w jego obrębie przepisów.
W tej kategorii wyszczególnia się także pomoc okresową. Jest to pomoc doraźna w swym charakterze, jaka wręczana może być zarówno jednej osobie, jak także całym rodzinom. Wtedy się ją przydziela, kiedy pracownicy tejże instytucji dostrzegą, że rodzina czy jednostka jest w potrzebie, bowiem nie ma wystarczających środków do życia. Najczęściej takowa pomoc okresowa przejawia się jako swego rodzaju zasiłki finansowe bądź też wsparcie rzeczowe, w niektórych przypadkach obie te kwestie wzajemnie się łączą. Na koniec jeszcze wzmianka o pomocy okresowej zarówno finansowej, jak i rzeczowej.

Źródło:

Zobacz stronę autora: park maszynowy